Widząc rosnącą potrzebę poświęcenia szczególnej uwagi roli rodziny, formowania jej do postawy dbania o jakość relacji wewnątrzrodzinnych, ale i odpowiedzialności za sprawy lokalnych wspólnot powstało Centrum FamilyTeam. Organizatorzy projektu, wykorzystując zdobyte na kanwie poprzednich działań doświadczenie formacyjne, posiadają strukturalne i merytoryczne predyspozycje do stworzenia przestrzeni społecznej, w którą zaangażowane mają być, co warte podkreślenia, całe rodziny.

 

W ramach Centrum FamilyTeam w pierwszej kolejności realizowane będą działania mające na celu wsparcie rodzin na różnych poziomach ich funkcjonowania, poprzez stworzenie punktu/centrum poradnictwa dla rodzin i uruchomienia swoistej komórki rodzinnej, którą będą prowadzić same rodziny, tworząc tym samym system samopomocy i przestrzeni sprzyjającej rodzinom.

 

Oprócz działań wspierająco – poradniczych równolegle w mediach społecznościowych Centrum publikowane będą wywiady i spotkania, których tematyka ściśle dotyczyć będzie celów, ale i wyzwań, jakie stawia przed nami założenie rodziny. Z naszymi gośćmi zaprezentujemy portrety rodzin adopcyjnych, bezalkoholowych, czy tych, w których pojawiła się niepełnosprawność. Plan transmisji, jak i zapowiedź kolejnych rozmów na bieżąco prezentowane będą na Instagramie: Centrum FamilyTeam.

 

Zachęcamy do udziału w projekcie, bo #RodzinaToSiła!